Formlar

FR-1. Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formu

FR-2. Danışman Değişikliği Formu

FR-3. Ders Tanıtım Formu (F Tablosu)

FR-4. Eşdeğer Ders-Ders Muafiyet Formu

FR-5. Giriş Sınavı Jüri Öneri Formu

FR-6. Giriş Sınavı Jüri Üyesi Puan Tablosu Formu

FR-7. Giriş Sınavı Yazılı ve Mülakat Soru-Cevap Formu

FR-8. Öğrenci İlişik Kesme Formu

FR-9. Ara İzin (Kayıt Dondurma) Talep Formu

FR-10. Kesin Kayıt Formu

FR-11. Tez Değerlendirme Formu

FR-12. Tez Konusu ve Projesi Başvuru Formu

FR-13. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Önerisi Formu

FR-14. Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formu

FR-15. Yüksek Lisans Giriş Sınavı Tutanağı Formu

FR-16. Doktora Yeterlik Komitesi Teklif Formu

FR-17. Doktora Giriş Sınavı Tutanağı Formu

FR-18. Dönem Sonu Gelişme Raporu

FR-19. Tez İzleme Komite Tutanağı Formu

FR-20. Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

FR-21. Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Teklif Formu

FR-22. Doktora Yeterlik Sınavı Sonuç Tutanağı Formu

FR-23. Özel Öğrenci Başvuru Formu

FR-24. Benzerlik Oranı Beyanı Formu

FR-25. Tez Kontrol Listesi

FR-28. Doktora Programı Ders Kataloğu ve Ders Görevlendirme Formu

FR-29. Yüksek Lisans Programı Ders Kataloğu ve Ders Görevlendirme Formu

FR-52. Lisansüstü Öğrenci Kontenjan Bildirim Formu

FR-54. Tez Projesi Değerlendirme Formu

FR-55. Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu

FR-63. 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu

FR-64. Seminer Değerlendirme Formu

FR-65. Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu

FR-66. Görev Süresi Uzatma Formu

FR-67. Doktora Tez Konusu Ve Projesi Değişikliği Formu

FR.76 Doktora Tez Savunma Sınavı icin Yayın Kriter Formu

FR.77 Ders Telafi Formu

Eklenme tarihi :12.10.2022 10:35:31
Son güncelleme : 24.05.2024 14:33:51