Enstitü Politikaları

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kalite Politikası

Enstitümüzün misyon ve vizyonu doğrultusunda, öğrencilerimizin bilimsel gelişimleri takip edebilen, sorgulayıcı, girişimci, kendine güvenen, yeni fikirler üretebilen, bilimsel yöntemleri kullanarak elde etmiş olduğu verileri ulusal ve uluslararası alanda sunabilen, iç ve dış paydaşların beklentilerini karşılayabilecek donanıma sahip, kendisini sürekli yenileyebilen bireyler olarak yetiştirmek, eğitim ve araştırma süreçlerimizi geliştirerek sürekliliğini sağlamaktır. Sağlık alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirir.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Politikası

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü düzeyde öz yeterliliği geliştiren, tanımlanmış yetkinlikleri kazandıran, öğrenci odaklı eğitim anlayışına dayanan bir eğitim felsefesi benimser. Evrensel bilim anlayışına uygun, öğrencilerinin yaşam boyu ihtiyacı olan akademik desteği en yüksek düzeyde karşılamayı hedefler. Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesini geliştirmek üzere, iyi uygulamaları, ulusal/uluslararası standartları gözeterek uygulamaya koyar. Kişisel, toplumsal ve araştırmaya yönelik gelişimi destekleyen eğitim ve öğretim ortamı sağlar. Lisansüstü programlarının uluslararası standartlarda niteliğini güvence altına alır ve tüm paydaşlarını sürece dahil eder.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Araştırma Politikası

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, misyonu ve vizyonu kapsamında; sürekli değişen ve yeni oluşan koşullara hızla uyum sağlayarak, uluslararası düzeyde ülkenin ve üniversitemizin öncelikli alanları ile uyumlu nitelikli bilimsel araştırmaları ve toplumsal sağlığa katkı sağlayacak çok disiplinli çalışmaları destekler. Akademik girişimciliğe yönelik bir ortam hazırlayarak ilgili alanlarda ilerlemeyi benimser. Araştırmalarını, araştırma-geliştirme alanında elde edilen başarının ve eğitim-öğretim faaliyetlerine katkısının bilinciyle, stratejik planında yer alan hedeflerine uygun bir biçimde yürütür.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplumsal Katkı Politikası

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, misyonu ve vizyonu kapsamında; stratejik planında yer alan hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerinin, toplumsal katkıya dönüşebilmesi amacıyla programlarını teşvik eder. Toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak toplumsal katkı politikasını, stratejilerini ve yıllık eylem planlarını günceller.

Eklenme tarihi :12.10.2022 11:19:59
Son güncelleme : 1.04.2024 15:58:27