Doktora Andı

Eğitim ve öğretimim boyunca edindiğim bilgileri,

yükümlü olduğum bilimsel sorumlulukların bilincinde olarak;
ırk, inanç, politik ya da sosyal ayırım yapmaksızın
en iyi biçimde ve eksiksiz uygulama ve yayma çabası içinde olacağıma;

Bilgilerimi, hiçbir baskıya boyun eğmeden,
yalnızca insanlık yararına kullanacağıma
ve bu bilgilerimi sürekli yenilemek ve geliştirmek çabası içinde olacağıma;

Yaşamım boyunca, bilimin evrensel gücüne ve bilimsel düşüncenin üstünlüğüne,
bilim etiğine bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.

Eklenme tarihi :12.10.2022 15:26:13
Son güncelleme : 12.10.2022 15:26:13