Dış Kaynaklı Döküman Listesi

Dış Kaynaklı Döküman Listesi

İlgili Birim Personel İşleri
Doküman Yayın Tarihi   Rev.No Gözden Geçirme Güncel Durum
 Adı (Doküman Ulaşım Yöntemi)  İlk  Son Revizyon  Kim  Metodu  Periyodu  Yürürlükte Son Kontrol Tarihi
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 14.07.1965 26.06.2019 7179 Birim Sorumlusu Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 17.06.1949 26.06.2019 7177 Personel İşleri Çalışanları Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 31.07.2008 03.10.2019 30907 Personel İşleri Çalışanları Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 06.11.1981 16.10.2020 7254 Personel İşleri Çalışanları Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 13.10.1983 09.07.2018 KHK/703 Personel İşleri Çalışanları Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
İlgili Birim Mali İşler
Doküman Yayın Tarihi Rev. No Gözden Geçirme Güncel Durum
Adı İlk Son Revizyon Kim Metodu Periyodu Yürülükte Son Kontrol Tarihi
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 17.06.1949 26.06.2019 7177 Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 13.10.1983 09.07.2018 KHK/703 Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 06.11.1981 16.10.2020 7254 Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 14.07.1965 26.06.2019 7179 Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 18.10.2019 Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22.01.2002 29.01.2015 Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 31.05.2006 26.06.2019 7179 Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
Taşınır Mal Yönetmeliği 18.01.2007 22.04.2016 Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
Giyecek Yardımı Yönetmeliği 09.10.1991 Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 08.03.2007 06.12.2014 Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
6245 sayılı Harcırah Kanunu 18.02.1954 26.10.2018 Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
Devlet Memurları Genel Tebliğleri 11.05.2006     Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
Yükseköğretim Kurumları Genel Tebliğleri Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
Mali ve Sosyal Haklarda Yapılan Artışlar ve Aylıkların Avans Olarak Ödenmesine İlişkin Genelgeler Her Yıl Ocak – Temmuz Ayı Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu  22.01.2002 25.01.2019 Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu 21.07.1953 02.10.2019 Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
Ulaştırma Bakanlığı Şehirlerarası Ücret Tarifesi       Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği 10/12/2003 07.03.2006 Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
Kamu Personelinin Maaş ve Özlük Haklarını Düzenleyen Toplu Sözleşmeler 2 Yılda Bir Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
Kamu Personelinin Maaş ve Özlük Haklarını Düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararları Her Yıl Ocak – Temmuz Ayı Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
Yukarıdakilere bağlı olarak çıkartılan ve mali hususları ilgilendiren ikincil, üçüncül ve diğer tali mevzuat Mali İşler Personeli Elektronik Ortam Ayda bir Evet  
İlgili Birim Öğrenci İşleri
Doküman Yayın Tarihi  Rev.No Gözden Geçirme Güncel Durum
 Adı  İlk  Son Revizyon  Kim  Metodu  Periyodu  Yürürlükte Son Kontrol Tarihi
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 06.11.1981 16.10.2020 7254 Öğrenci İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği 03.03.1983 16.07.1999 23757 Öğrenci İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 20.04.2016 10.06.2020 31151 Öğrenci İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 18/8/2012 23/12/2016 29927 Öğrenci İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik 22.02.2007     Öğrenci İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik 06.10.2016     Öğrenci İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik 18.02.2009  06.01.2010 27454 Öğrenci İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 02.09.2016  10.11.2019 30944 Öğrenci İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
İlgili Birim Yazı İşleri
Doküman Yayın Tarihi  Rev.No Gözden Geçirme Güncel Durum
 Adı  İlk  Son Revizyon  Kim  Metodu  Periyodu  Yürürlükte Son Kontrol Tarihi
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 18.02.1982 13.07.2012 28352 Yazı İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği 18.04.1986   19082 Yazı İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 16.05.1988  18.10.2019 30922 Yazı İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 06.11.1981 16.10.2020 7254 Yazı İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 20.04.2016 10.06.2020 31151 Yazı İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 02.09.2016 10.11.2019 30944 Yazı İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı 25.03.2005 25766 Yazı İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 02.02.2015 29255 Yazı İşleri Personeli Elektronik Ortam Aylık Evet  
İlgili Birim Kalite Birimi
Doküman Yayın Tarihi   Gözden Geçirme Güncel Durum
 Adı  İlk  Son Revizyon Rev. No  Kim  Metodu  Periyodu  Yürürlükte Son Kontrol Tarihi
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 14.07.1965 26.06.2019 7179 Kalite Birimi Çalışanı Elektronik Ortam Haftalık-Aylık Evet  
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 06.11.1981 16.10.2020 7254 Kalite Birimi Çalışanı Elektronik Ortam Haftalık-Aylık Evet  
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 13.10.1983 06.03.2018 7188 Kalite Birimi Çalışanı Elektronik Ortam Haftalık-Aylık Evet  
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 23.05.2015 23.07.2015 29423 Kalite Birimi Çalışanı Elektronik Ortam Yıllık Evet  
Akdeniz Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi 31.01.2008     Kalite Birimi Çalışanı Elektronik Ortam Yıllık Evet  
TS-EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 15.09.2015 Kalite Birimi Çalışanı Elektronik Ortam Yıllık Evet
Eklenme tarihi :12.10.2022 11:29:52
Son güncelleme : 12.10.2022 11:33:06