Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda aranan şartlar şunlardır;

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak

b) ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olmak gerekir.

c) Yabancı dil sınavından; tezli yüksek lisans programları için sınava girmiş olmak, tezsiz yüksek lisans programları için ise anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararını esas almak gerekir.

ç) Mülakat sınavında adaylar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta adayın; tezli yüksek lisans programı için bilimsel araştırma yaparak, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanma, tezsiz yüksek lisans programı için ise mesleki konularda derin bilgi kazanma özelliği ve mevcut bilginin uygulamada kullanımı konuları da değerlendirilir.

Misyon

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Vizyon

Sağlık bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 07058, Kampüs/ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B-Blok 3.Kat
Tel: 0 (242) 2274495
Tel: Faks: 0 (242) 3106008