Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda aranan şartlar şunlardır;

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak

b) ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olmak gerekir.

c) Yabancı dil sınavından; tezli yüksek lisans programları için sınava girmiş olmak, tezsiz yüksek lisans programları için ise anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararını esas almak gerekir.

ç) Mülakat sınavında adaylar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta adayın; tezli yüksek lisans programı için bilimsel araştırma yaparak, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanma, tezsiz yüksek lisans programı için ise mesleki konularda derin bilgi kazanma özelliği ve mevcut bilginin uygulamada kullanımı konuları da değerlendirilir.

Misyon

Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini; yasal şartları ön planda tutarak, ulusal ve uluslararası standartlar, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamak.

Vizyon

Sağlık Bilimleri alanında akademik olarak; ulusal ve uluslararası standartta kaliteli, verimli, güvenilir bir eğitim ve araştırma olanağı sunabilen Enstitü olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 07058, Kampüs/ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B-Blok 3.Kat
Tel: 0 (242) 2274495
Tel: Faks: 0 (242) 3106008