Orijinallik Raporu Uygulama Esasları ve Benzerlik Oranı Beyanı

Enstitü Kurulumuzun 23.05.2017 tarih ve 3/4 sayılı kararı ile kabul edilen, lisansüstü öğrencilerimizin ve danışman öğretim üyelerinin tez savunma sınavından önce doldurarak Enstitü Müdürlüğümüze teslim etmeleri gereken “Tez Orijinallik Raporu Benzerlik Oranı Beyanı” ve söz konusu beyanın doldurulmasına ilişkin “Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları” web sayfamızın “Tez İşlemleri” kısmında yayımlanmıştır.

 

0

Misyon

Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini; yasal şartları ön planda tutarak, ulusal ve uluslararası standartlar, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamak.

Vizyon

Sağlık Bilimleri alanında akademik olarak; ulusal ve uluslararası standartta kaliteli, verimli, güvenilir bir eğitim ve araştırma olanağı sunabilen Enstitü olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 07058, Kampüs/ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B-Blok 3.Kat
Tel: 0 (242) 2274495
Tel: Faks: 0 (242) 3106008