Orijinallik Raporu Uygulama Esasları ve Benzerlik Oranı Beyanı

Enstitü Kurulumuzun 23.05.2017 tarih ve 3/4 sayılı kararı ile kabul edilen, lisansüstü öğrencilerimizin ve danışman öğretim üyelerinin tez savunma sınavından önce doldurarak Enstitü Müdürlüğümüze teslim etmeleri gereken “Tez Orijinallik Raporu Benzerlik Oranı Beyanı” ve söz konusu beyanın doldurulmasına ilişkin “Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları” web sayfamızın “Tez İşlemleri” kısmında yayımlanmıştır.

 

0

Misyon

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Vizyon

Sağlık bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 07058, Kampüs/ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B-Blok 3.Kat
Tel: 0 (242) 2274495
Tel: Faks: 0 (242) 3106008