Enstitümüz Anabilim Dalları
 • ANATOMİ ANABİLİM DALI

 

 • TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

 

 • BİYOFİZİK ANABİLİM DALI

 

 • BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM ANABİLİM DALI

 

 • HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI 

 

 • TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI                            

 

 • FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

 • TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

 

 • TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

 • TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

 • İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ANABİLİM DALI

 

 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 

 • GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 

 • KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

 • AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 

 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU *

 

 • HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

 

 • ORTODONTİ

 

 • PEDODONTİ

 

 • PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

 

 • ENDODONTİ

 

 • RADYASYON ONKOLOJİSİ

 

*: 2547 Sayılı kanunun lisansüstü eğitim-öğretim enstitülerinin teşkilat ve işleyiş yönetmeliğinin 6. Maddesi uyarınca anabilim dalı olarak görev yapmaktadır.

Misyon

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Vizyon

Sağlık bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 07058, Kampüs/ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B-Blok 3.Kat
Tel: 0 (242) 2274495
Tel: Faks: 0 (242) 3106008