Akdeniz Üniversitesi

Doktora Programlarına Başvuru şartları

Doktora programlarına başvuruda aranan şartlar şunlardır;

a) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve tıp fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların ALES, tıp fakültesi mezunlarının ise ALES veya TUS puanına sahip olmaları gerekir.

c) Yüksek lisans diplomasına sahip olan veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakültesi diplomasına sahip adaylar ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunu adayların,ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 70 tam puan almış olmaları gerekir.

ç) Dört yıllık lisans diploması ile birleştirilmiş doktora programlarına başvuran adayların ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 80 tam puan almaları gerekir.

d) Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri doktora programlarına TUS puanı ile başvuranların TUS’tan en az 50 temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak sonuçların toplanması ile elde edilir.

e) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların ÜDS’den en az 60 puan almış olmaları gerekir.

f) Mülakatta, adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatın değerlendirilmesinde, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini ve hedeflerini belirten kompozisyon da dikkate alınabilir.

Sayfa Özeti: Doktora Programlarına Başvuru şartları

Anahtar Kelimeler: