Akdeniz Üniversitesi

Doktora Programlarına Başvuru şartları

Doktora programlarına başvuruda aranan şartlar şunlardır

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

b) Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuruda dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak,

c) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve tıp fakülteleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunu olmak,

ç) Tıp fakültesi mezunları için ALES veya TUS, diş hekimliği fakültesi mezunları için ALES veya DUS, diğer adaylar için ise ALES standart puanına sahip olmak,

d) Yüksek lisans diplomasına sahip olan veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakültesi diplomasına sahip adaylar ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunu adayların, ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 60 tam puan almış olmak,

e) Dört yıllık lisans diploması ile bütünleşik doktora programlarına başvuran adayların ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 80 tam puan almış olmak,

f) Sağlık bilimleri enstitüsü doktora programlarına TUS/DUS puanı ile başvuran tıp fakültesi veya diş hekimliği fakültesi mezunu adayların TUS/DUS’tan en az 55 tam puan almış olmak,

g) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar için yabancı dil sınavlarından en az 55 tam puan almış olmak gerekir.

ğ) Mülakat sınavında adaylar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta adayın; bağımsız araştırma/sanatsal çalışma yapması, bilimsel/sanatsal olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapması ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel/sanatsal yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği konuları da değerlendirilir.

h) Sağlık bilimleri enstitüsü temel tıp bilimleri doktora programlarına temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın % 70’i, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın % 30’udikkate alınarak hesaplanır.

 

 

Sayfa Özeti: Doktora Programlarına Başvuru şartları

Anahtar Kelimeler: