Doktora Andı

Eğitim ve öğretimim boyunca edindiğim bilgileri,

yükümlü olduğum bilimsel sorumlulukların bilincinde olarak;
ırk, inanç, politik ya da sosyal ayırım yapmaksızın
en iyi biçimde ve eksiksiz uygulama ve yayma çabası içinde olacağıma;

Bilgilerimi, hiçbir baskıya boyun eğmeden,
yalnızca insanlık yararına kullanacağıma
ve bu bilgilerimi sürekli yenilemek ve geliştirmek çabası içinde olacağıma;

Yaşamım boyunca, bilimin evrensel gücüne ve bilimsel düşüncenin üstünlüğüne,
bilim etiğine bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.

Misyon

Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini; yasal şartları ön planda tutarak, ulusal ve uluslararası standartlar, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamak.

Vizyon

Sağlık Bilimleri alanında akademik olarak; ulusal ve uluslararası standartta kaliteli, verimli, güvenilir bir eğitim ve araştırma olanağı sunabilen Enstitü olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 07058, Kampüs/ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B-Blok 3.Kat
Tel: 0 (242) 2274495
Tel: Faks: 0 (242) 3106008