Doktora Andı

Eğitim ve öğretimim boyunca edindiğim bilgileri,

yükümlü olduğum bilimsel sorumlulukların bilincinde olarak;
ırk, inanç, politik ya da sosyal ayırım yapmaksızın
en iyi biçimde ve eksiksiz uygulama ve yayma çabası içinde olacağıma;

Bilgilerimi, hiçbir baskıya boyun eğmeden,
yalnızca insanlık yararına kullanacağıma
ve bu bilgilerimi sürekli yenilemek ve geliştirmek çabası içinde olacağıma;

Yaşamım boyunca, bilimin evrensel gücüne ve bilimsel düşüncenin üstünlüğüne,
bilim etiğine bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.

Misyon

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Vizyon

Sağlık bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 07058, Kampüs/ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B-Blok 3.Kat
Tel: 0 (242) 2274495
Tel: Faks: 0 (242) 3106008