Belgeler ve Formlar

1. Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formu

2. Danışman Değişikliği Formu

3. Ders Tanıtım Formu (F Tablosu)

4. Eşdeğer Ders-Ders Muafiyet Formu

5. Giriş Sınavı Jüri Öneri Formu

6. Giriş Sınavı Jüri Üyesi Puan Tablosu Formu

7. Giriş Sınavı Yazılı ve Mülakat Soru-Cevap Formu

8. Öğrenci İlişik Kesme Formu

9. Ara İzin (Kayıt Dondurma) Talep Formu

10. Kesin Kayıt Formu

11. Tez Değerlendirme Formu

12. Tez Konusu ve Projesi Başvuru Formu

13. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Önerisi Formu

14. Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formu

15. Yüksek Lisans Giriş Sınavı Tutanağı Formu

16. Doktora Yeterlik Komitesi Teklif Formu

17. Doktora Giriş Sınavı Tutanağı Formu

18. Dönem Sonu Gelişme Raporu

19. Tez İzleme Komite Tutanağı Formu

20. Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

21. Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Teklif Formu

22. Doktora Yeterlik Sınavı Sonuç Tutanağı Formu

23. Özel Öğrenci Başvuru Formu

24. Benzerlik Oranı Beyanı Formu

25. Tez Kontrol Listesi

26. Doktora Programı Ders Kataloğu Formu

27. Yüksek Lisans Programı Ders Kataloğu Formu

28. Doktora Programı Ders Görevlendirme Formu

29. Yüksek Lisans Programı Ders Görevlendirme Formu

30. Lisansüstü Öğrenci Kontenjan Bildirim Formu

31. Tez Projesi Değerlendirme Formu

32. Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu

33. 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu

34. Seminer Değerlendirme Formu

35. Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu

36. Görev Süresi Uzatma Formu

37. Doktora Tez Konusu Ve Projesi Değişikliği Formu

Misyon

Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini; yasal şartları ön planda tutarak, ulusal ve uluslararası standartlar, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamak.

Vizyon

Sağlık Bilimleri alanında akademik olarak; ulusal ve uluslararası standartta kaliteli, verimli, güvenilir bir eğitim ve araştırma olanağı sunabilen Enstitü olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 07058, Kampüs/ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B-Blok 3.Kat
Tel: 0 (242) 2274495
Tel: Faks: 0 (242) 3106008