Belgeler ve Formlar

1.Eğitim Programına Yeni Ders İlave Formu

2.Ders Görevlendirmesi Formu

3.Kontenjan Bildirim Formu

4.Lisansüstü Programa Başvuru Dilekçesi

5.Yüksek Lisans-Doktora Giriş Sınavı Jüri Raporu

6.Anabilim Dalı B.H.P. Formu

7.Özel Öğrenci Başvuru Formu

8.Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Dilekçesi

9.Öğrenci Program Fişi

10.Ders Ekle-Sil Formu

11.Öğrenci Kayıt Dondurma Formu

12.Ders Transferi Formu

13.Lisansüstü Öğrenciler İçin Danışman Öneri Formu

14.Öğrenci Askerlik Sevk Tehiri Dilekçesi

15.Seminer Değerlendirme Formu

16.Doktora Tez Önerisi Formu (TİK) Tez Önerisi Değerlendirme Raporu

17.Yüksek Lisans Tez Önerisi Proje Formu

18.Lisansüstü Giriş Sınavı Jüri Önerisi Formu

19.Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi Teklif Formu

20.Doktora Yeterlik Sınavı Sonucu ile İlgili Yazı ve Formlar

21.TİK Öneri Formu

22.Dönemsonu Doktora Tez Gelişme Raporu TİK Tutanak Formu

23.Tez Savunma Sınavı Jürisi Tez Değerlendirme Formu

24.Yüksek Lisans Tez İzleme Formu

25.Tez Savunma Jürisi Öneri Formu

26.Yüksek Lisans-Doktora Tez Savunması Jüri Raporu Formu

27.Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Formu

28.Uzmanlık Alan Dersi Dönemsonu Sınav Sonuç Listesi

29.Eğitim Süresi Uzatma İstemi Formu

30.Çeşitli Konularda Belge İstek Formu

31.Öğrenci İlişik Kesme Formu

32.Geçici Mezuniyet Belgesi İstek Formu

33.İzin ve Mazeret Dilekçesi

34.Araştırma Görevlisi Sicil Raporu Bilgi Formu

35.Personel Bilgi Formu

36.Sınav Ücret Çizelgesi

37.Sömestre Sonu Sınav Cetveli

38.Mal Bildirim Beyannamesi

39.Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans Başvuru Formu

40.Yabancı Uyruklu Doktora Başvuru Formu

41.ÖYP Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formu

42.Danışman Değişikliği Formu

43.Yüksek Lisans Projesi Tez Değerlendirme Formu

44.Haftalık Ders Yükü Program Çizelgesi

45.100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu

Misyon

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Vizyon

Sağlık bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 07058, Kampüs/ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B-Blok 3.Kat
Tel: 0 (242) 2274495
Tel: Faks: 0 (242) 3106008